ارزانترين کتاب مهندسی تاسیسات الکتری

فروش کتاب مهندسی تاسیسات الکتریکی تالیف کلهر

کتاب مهندسی تاسیسات الکتریکی تالیف کلهر

کتاب مهندسی تاسیسات الکتریکی تالیف کلهر

توضيحات درباره کتاب مهندسی تاسیسات الکتریکی تالیف کلهر :
فنی و مهندسی

کتاب مهندسی تاسیسات الکتریکی تالیف دکتر کلهر
با کیفیت عالی

فهرست مطالب این کتاب :

خطرات برق و مقررات ایمنی در برق رسانی
شبکه های برق رسانی و مدارهای برقی
اصلاح یا تصحیح ضریب توان و تعرفه های برقی
سیستمهای عایق دار و کابلهای برق رسانی
جریان مجاز سیمها و کابلهای فشار ضعیف
تعیین مقاطع سیمهای عایق دار و کابلها
وسایل کنترل و حفاظت
سیستمهای سیم کشی داخلی
طرح سیستم برق خانه های مسکونی
طرح سیستم برق مراکز صنعتی
زمین کردن حفاظتی
بازسازی و آزمایش تاسیسات سیم کشی

نحوه خريد کتاب مهندسي تاسيسات الکتريکي تاليف کلهر :
لطفاً براي خريد کتاب مهندسي تاسيسات الکتريکي تاليف کلهر بر روي دکمه خريد پستي کليک کنيد و فرم سفارش را تکميل نماييد.

قيمت: 9800 تومان
خريد کتاب مهندسی تاسیسات الکتریکی تالیف کلهر

ادامه مطلب فروش کتاب مهندسی تاسیسات الکتریکی تالیف کلهر

خريد پستي کتاب مهندسی تاسیسات الکتریکی تالیف کلهر

کتاب مهندسی تاسیسات الکتریکی تالیف کلهر

کتاب مهندسی تاسیسات الکتریکی تالیف کلهر

توضيحات درباره کتاب مهندسی تاسیسات الکتریکی تالیف کلهر :
فنی و مهندسی

کتاب مهندسی تاسیسات الکتریکی تالیف دکتر کلهر
با کیفیت عالی

فهرست مطالب این کتاب :

خطرات برق و مقررات ایمنی در برق رسانی
شبکه های برق رسانی و مدارهای برقی
اصلاح یا تصحیح ضریب توان و تعرفه های برقی
سیستمهای عایق دار و کابلهای برق رسانی
جریان مجاز سیمها و کابلهای فشار ضعیف
تعیین مقاطع سیمهای عایق دار و کابلها
وسایل کنترل و حفاظت
سیستمهای سیم کشی داخلی
طرح سیستم برق خانه های مسکونی
طرح سیستم برق مراکز صنعتی
زمین کردن حفاظتی
بازسازی و آزمایش تاسیسات سیم کشی

نحوه خريد کتاب مهندسي تاسيسات الکتريکي تاليف کلهر :
لطفاً براي خريد کتاب مهندسي تاسيسات الکتريکي تاليف کلهر بر روي دکمه خريد پستي کليک کنيد و فرم سفارش را تکميل نماييد.

قيمت: 9800 تومان
خريد کتاب مهندسی تاسیسات الکتریکی تالیف کلهر

ادامه مطلب خريد پستي کتاب مهندسی تاسیسات الکتریکی تالیف کلهر

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به بزرگترین فروشگاه اینترنتی می باشد