ارزانترين کتاب الکترونیکی اموزش گام ب

فروش اينترنتي کتاب الکترونیکی اموزش گام به گام الکتریک والکترونیک توسط خودتان

کتاب الکترونیکی اموزش گام به گام الکتریک والکترونیک توسط خودتان

کتاب الکترونیکی اموزش گام به گام الکتریک والکترونیک توسط خودتان

توضيحات درباره کتاب الکترونیکی اموزش گام به گام الکتریک والکترونیک توسط خودتان :
فنی و مهندسی

کتاب الکترونیکی اموزش گام به گام الکتریک والکترونیک توسط خودتان
در یک سی دی

teach yourself electricity and electronics
stan gibilisco

learn the hows and whys behind basic electricity, electronics, and communications without formal training

expert how-to guidance on solving problems such as:

simple current-voltage-resistance determinators
power calculations
designing acoustical and audio systems
designing circuits and systems

simple current-voltage-resistance determinators
power calculations
designing acoustical and audio systems
designing circuits and systems

همچنین این کتاب الکترونیکی شامل سرفصلهای زیر میباشد :

این کتاب الکترونیکی به زبان اصلی ساده و روان به همراه تصاویر در یک فایل pdf به آموزش گام به گام الکترونیک و الکتریک پرداخته است . این کتاب شامل 4 بخش مختلف میباشد که هر بخش شامل تعدادی درس میباشد و پایان هر درس یک کوییز شامل 20 تست و پایان هر بخش یک امتحان شامل 50 تست درباره همان بخش مطرح شده و پاسخنامه جواب کلیدی همه تستها در پایان کتاب درج شده .

:direct current
basic physical concepts
electrical units
measuring devices
direct-current circuit basics
direct-current circuit analysis
resistors
cells and batteries
magnetism
test part direct currentalternating current:

alternating-current basics
inductance
capacitance
phase
inductive reactance
capacitive reactance
impedance and admittance
rlc and glc circuit analysis
power and resonance in alternating-current circuits
transformers and impedance matching
test part alternating currentbasic electronics:

introduction to semiconductors
how diodes are used
power supplies
the bipolar transistor
the field effect transistor
amplifiers and oscillators
wireless transmitters and receivers
digital basics
test part basic electronicsspecialized devices and systems:

antennas
integrated circuits
electron tubes
transducers, sensors, location, and navigation
acoustics, audio, and high fidelity
personal and hobby wireless
a computer and internet primer
monitoring, robotics, and artificial intelligence
test part specialized devices and systems


final exam
appendix a answers to quiz, test, and exam questions
appendix b schematic symbols
suggested additional reading

نحوه خريد کتاب الکترونيکي اموزش گام به گام الکتريک والکترونيک توسط خودتان :
لطفاً براي خريد کتاب الکترونيکي اموزش گام به گام الکتريک والکترونيک توسط خودتان بر روي دکمه خريد پستي کليک کنيد و فرم سفارش را تکميل نماييد.

قيمت: 9800 تومان
خريد کتاب الکترونیکی اموزش گام به گام الکتریک والکترونیک توسط خودتان

ادامه مطلب فروش اينترنتي کتاب الکترونیکی اموزش گام به گام الکتریک والکترونیک توسط خودتان

فروش پستي کتاب الکترونیکی اموزش گام به گام الکتریک والکترونیک توسط خودتان

کتاب الکترونیکی اموزش گام به گام الکتریک والکترونیک توسط خودتان

کتاب الکترونیکی اموزش گام به گام الکتریک والکترونیک توسط خودتان

توضيحات درباره کتاب الکترونیکی اموزش گام به گام الکتریک والکترونیک توسط خودتان :
فنی و مهندسی

کتاب الکترونیکی اموزش گام به گام الکتریک والکترونیک توسط خودتان
در یک سی دی

teach yourself electricity and electronics
stan gibilisco

learn the hows and whys behind basic electricity, electronics, and communications without formal training

expert how-to guidance on solving problems such as:

simple current-voltage-resistance determinators
power calculations
designing acoustical and audio systems
designing circuits and systems

simple current-voltage-resistance determinators
power calculations
designing acoustical and audio systems
designing circuits and systems

همچنین این کتاب الکترونیکی شامل سرفصلهای زیر میباشد :

این کتاب الکترونیکی به زبان اصلی ساده و روان به همراه تصاویر در یک فایل pdf به آموزش گام به گام الکترونیک و الکتریک پرداخته است . این کتاب شامل 4 بخش مختلف میباشد که هر بخش شامل تعدادی درس میباشد و پایان هر درس یک کوییز شامل 20 تست و پایان هر بخش یک امتحان شامل 50 تست درباره همان بخش مطرح شده و پاسخنامه جواب کلیدی همه تستها در پایان کتاب درج شده .

:direct current
basic physical concepts
electrical units
measuring devices
direct-current circuit basics
direct-current circuit analysis
resistors
cells and batteries
magnetism
test part direct currentalternating current:

alternating-current basics
inductance
capacitance
phase
inductive reactance
capacitive reactance
impedance and admittance
rlc and glc circuit analysis
power and resonance in alternating-current circuits
transformers and impedance matching
test part alternating currentbasic electronics:

introduction to semiconductors
how diodes are used
power supplies
the bipolar transistor
the field effect transistor
amplifiers and oscillators
wireless transmitters and receivers
digital basics
test part basic electronicsspecialized devices and systems:

antennas
integrated circuits
electron tubes
transducers, sensors, location, and navigation
acoustics, audio, and high fidelity
personal and hobby wireless
a computer and internet primer
monitoring, robotics, and artificial intelligence
test part specialized devices and systems


final exam
appendix a answers to quiz, test, and exam questions
appendix b schematic symbols
suggested additional reading

نحوه خريد کتاب الکترونيکي اموزش گام به گام الکتريک والکترونيک توسط خودتان :
لطفاً براي خريد کتاب الکترونيکي اموزش گام به گام الکتريک والکترونيک توسط خودتان بر روي دکمه خريد پستي کليک کنيد و فرم سفارش را تکميل نماييد.

قيمت: 9800 تومان
خريد کتاب الکترونیکی اموزش گام به گام الکتریک والکترونیک توسط خودتان

ادامه مطلب فروش پستي کتاب الکترونیکی اموزش گام به گام الکتریک والکترونیک توسط خودتان

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به بزرگترین فروشگاه اینترنتی می باشد