ارزانترين نوسازی و تعمیر ساختار پل و بز

فروش نوسازی و تعمیر ساختار پل و بزرگراه/اورجینال

نوسازی و تعمیر ساختار پل و بزرگراه/اورجینال

توضيحات درباره نوسازی و تعمیر ساختار پل و بزرگراه/اورجینال :
فنی و مهندسی

نویسنده:
mohiuddin khan

سال 2010 | 656 صفحه

کتاب معتبر “نوسازی و تعمیر ساختار پل و بزرگراه” یک راهنمای به‌روز در زمینه آخرین تکنیک‌های طراحی، روش‌های تعمیر، نرم‌افزارهای تخصصی، مصالح و روش‌های پیشرفته نگهداری برای ساختارهای پل‌ها و بزرگراه‌ها ارائه می‌دهد.

این کتاب هم بر موضوعات طراحی سنتی و هم غیرسنتی تمرکز می‌کند و تازه‌ترین کد‌های طراحی aashto را شفاف‌سازی می‌کند و متدلوژی‌های جدید طراحی و تحلیلی مانند استفاده از طراحی فاکتور بار و مقاومت (lrfd) را بررسی می‌کند.

این راهنمای جامع در زمینه توضیحات مختصر، نمونه‌های حل‌شده و مطالعات موردی عمیق، غنی می‌باشد.

ش مجوز: 155/89095

نحوه خريد نوسازي و تعمير ساختار پل و بزرگراه/اورجينال :
لطفاً براي خريد نوسازي و تعمير ساختار پل و بزرگراه/اورجينال بر روي دکمه خريد پستي کليک کنيد و فرم سفارش را تکميل نماييد.

قيمت: 8800 تومان
خريد نوسازی و تعمیر ساختار پل و بزرگراه/اورجینال

ادامه مطلب فروش نوسازی و تعمیر ساختار پل و بزرگراه/اورجینال

خريد نوسازی و تعمیر ساختار پل و بزرگراه/اورجینال ارزان

نوسازی و تعمیر ساختار پل و بزرگراه/اورجینال

توضيحات درباره نوسازی و تعمیر ساختار پل و بزرگراه/اورجینال :
فنی و مهندسی

نویسنده:
mohiuddin khan

سال 2010 | 656 صفحه

کتاب معتبر “نوسازی و تعمیر ساختار پل و بزرگراه” یک راهنمای به‌روز در زمینه آخرین تکنیک‌های طراحی، روش‌های تعمیر، نرم‌افزارهای تخصصی، مصالح و روش‌های پیشرفته نگهداری برای ساختارهای پل‌ها و بزرگراه‌ها ارائه می‌دهد.

این کتاب هم بر موضوعات طراحی سنتی و هم غیرسنتی تمرکز می‌کند و تازه‌ترین کد‌های طراحی aashto را شفاف‌سازی می‌کند و متدلوژی‌های جدید طراحی و تحلیلی مانند استفاده از طراحی فاکتور بار و مقاومت (lrfd) را بررسی می‌کند.

این راهنمای جامع در زمینه توضیحات مختصر، نمونه‌های حل‌شده و مطالعات موردی عمیق، غنی می‌باشد.

ش مجوز: 155/89095

نحوه خريد نوسازي و تعمير ساختار پل و بزرگراه/اورجينال :
لطفاً براي خريد نوسازي و تعمير ساختار پل و بزرگراه/اورجينال بر روي دکمه خريد پستي کليک کنيد و فرم سفارش را تکميل نماييد.

قيمت: 8800 تومان
خريد نوسازی و تعمیر ساختار پل و بزرگراه/اورجینال

ادامه مطلب خريد نوسازی و تعمیر ساختار پل و بزرگراه/اورجینال ارزان

فروش پستي نوسازی و تعمیر ساختار پل و بزرگراه/اورجینال

نوسازی و تعمیر ساختار پل و بزرگراه/اورجینال

توضيحات درباره نوسازی و تعمیر ساختار پل و بزرگراه/اورجینال :
فنی و مهندسی

نویسنده:
mohiuddin khan

سال 2010 | 656 صفحه

کتاب معتبر “نوسازی و تعمیر ساختار پل و بزرگراه” یک راهنمای به‌روز در زمینه آخرین تکنیک‌های طراحی، روش‌های تعمیر، نرم‌افزارهای تخصصی، مصالح و روش‌های پیشرفته نگهداری برای ساختارهای پل‌ها و بزرگراه‌ها ارائه می‌دهد.

این کتاب هم بر موضوعات طراحی سنتی و هم غیرسنتی تمرکز می‌کند و تازه‌ترین کد‌های طراحی aashto را شفاف‌سازی می‌کند و متدلوژی‌های جدید طراحی و تحلیلی مانند استفاده از طراحی فاکتور بار و مقاومت (lrfd) را بررسی می‌کند.

این راهنمای جامع در زمینه توضیحات مختصر، نمونه‌های حل‌شده و مطالعات موردی عمیق، غنی می‌باشد.

ش مجوز: 155/89095

نحوه خريد نوسازي و تعمير ساختار پل و بزرگراه/اورجينال :
لطفاً براي خريد نوسازي و تعمير ساختار پل و بزرگراه/اورجينال بر روي دکمه خريد پستي کليک کنيد و فرم سفارش را تکميل نماييد.

قيمت: 8800 تومان
خريد نوسازی و تعمیر ساختار پل و بزرگراه/اورجینال

ادامه مطلب فروش پستي نوسازی و تعمیر ساختار پل و بزرگراه/اورجینال

خريد پستي نوسازی و تعمیر ساختار پل و بزرگراه/اورجینال

نوسازی و تعمیر ساختار پل و بزرگراه/اورجینال

توضيحات درباره نوسازی و تعمیر ساختار پل و بزرگراه/اورجینال :
فنی و مهندسی

نویسنده:
mohiuddin khan

سال 2010 | 656 صفحه

کتاب معتبر “نوسازی و تعمیر ساختار پل و بزرگراه” یک راهنمای به‌روز در زمینه آخرین تکنیک‌های طراحی، روش‌های تعمیر، نرم‌افزارهای تخصصی، مصالح و روش‌های پیشرفته نگهداری برای ساختارهای پل‌ها و بزرگراه‌ها ارائه می‌دهد.

این کتاب هم بر موضوعات طراحی سنتی و هم غیرسنتی تمرکز می‌کند و تازه‌ترین کد‌های طراحی aashto را شفاف‌سازی می‌کند و متدلوژی‌های جدید طراحی و تحلیلی مانند استفاده از طراحی فاکتور بار و مقاومت (lrfd) را بررسی می‌کند.

این راهنمای جامع در زمینه توضیحات مختصر، نمونه‌های حل‌شده و مطالعات موردی عمیق، غنی می‌باشد.

ش مجوز: 155/89095

نحوه خريد نوسازي و تعمير ساختار پل و بزرگراه/اورجينال :
لطفاً براي خريد نوسازي و تعمير ساختار پل و بزرگراه/اورجينال بر روي دکمه خريد پستي کليک کنيد و فرم سفارش را تکميل نماييد.

قيمت: 8800 تومان
خريد نوسازی و تعمیر ساختار پل و بزرگراه/اورجینال

ادامه مطلب خريد پستي نوسازی و تعمیر ساختار پل و بزرگراه/اورجینال

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به بزرگترین فروشگاه اینترنتی می باشد