ارزانترين محصولی برای جوانان آموزش جا

خريد اينترنتي محصولی برای جوانان (آموزش جامع حسابداری ) با کیفیت اور جینال

محصولی برای جوانان (آموزش جامع حسابداری ) با کیفیت اور جینال

توضيحات درباره محصولی برای جوانان (آموزش جامع حسابداری ) با کیفیت اور جینال :
آموزش حسابداری جامع – اورجینال این محصول مشتمل بر ۲۴ ساعت آموزش رسانه‌ای است .برای تهیه مطالب و ارائه آن زمانی معادل ۵ ماه کاری وقت صرف گردیده تا در نوع خود محصولی بی نظیر و با کیفیت باشد…

رئوس فصول به قرار زیر است:

آشنایی با علم حسابداری

آشنایی با اصول مربوط به حرفه حسابداری

بررسی مفاهیم مربوط به انواع حقوق درحسابداری

آشنایی با نحوه مدیریت انواع حساب ها

بررسی اطلاعات حسابداری

بررسی چرخه حسابداری

مدیریت و کنترل سیستمهای موجود در واحد تجاری

مدیریت حساب ها و اسناد

تحلیل انواع سیستمهای مدیریت و نگهداری کالا

کنترل‌های سیستمی بر واحد تجاری

بررسی انواع سیستم‌های پرداخت

تحلیل اصول حسابداری

شرکت‌های سهامی

بررسی مباحث مربوط به انواع سود

انواع اوراق و حسابداری بین المللی

کارگاه عملی حسابداری

فصل اول : آشنایی با علم حسابداری

فصل دوم : آشنایی با اصول مربوط به حرفه حسابداری

فصل سوم : مفاهیم مربوط به انواع حقوق درحسابداری

فصل چهارم : آشنایی با نحوه مدیریت انواع حسابها

فصل پنجم : بررسی اطلاعات حسابداری

فصل ششم : بررسی چرخه حسابداری

فصل هفتم : مدیریت و کنترل سیستمهای موجود در واحد تجاری

فصل هشتم : مدیریت حساب ها و اسناد

فصل نهم : انواع سیستمهای مربوط به مدیریت و نگهداری کالا

فصل دهم : کنترل‌های سیستمی بر واحد تجاری

فصل یازدهم : بررسی انواع سیستم‌های پرداخت

فصل دوازدهم : بررسی اصول حسابداری

فصل سیزدهم : شرکت‌های سهامی

فصل چهاردهم : بررسی مباحث مربوط به انواع سود

فصل پانزدهم : انواع اوراق و حسابداری بین المللی

فصل شانزدهم : کارگاه عملی حسابداری

ش.م. 698541230

نحوه خريد محصولي براي جوانان (آموزش جامع حسابداري ) با کيفيت اور جينال :
لطفاً براي خريد محصولي براي جوانان (آموزش جامع حسابداري ) با کيفيت اور جينال بر روي دکمه خريد پستي کليک کنيد و فرم سفارش را تکميل نماييد.

قيمت: 16500 تومان
خريد محصولی برای جوانان (آموزش جامع حسابداری ) با کیفیت اور جینال

ادامه مطلب خريد اينترنتي محصولی برای جوانان (آموزش جامع حسابداری ) با کیفیت اور جینال

خريد محصولی برای جوانان (آموزش جامع حسابداری ) با کیفیت اور جینال

محصولی برای جوانان (آموزش جامع حسابداری ) با کیفیت اور جینال

توضيحات درباره محصولی برای جوانان (آموزش جامع حسابداری ) با کیفیت اور جینال :
آموزش حسابداری جامع – اورجینال این محصول مشتمل بر ۲۴ ساعت آموزش رسانه‌ای است .برای تهیه مطالب و ارائه آن زمانی معادل ۵ ماه کاری وقت صرف گردیده تا در نوع خود محصولی بی نظیر و با کیفیت باشد…

رئوس فصول به قرار زیر است:

آشنایی با علم حسابداری

آشنایی با اصول مربوط به حرفه حسابداری

بررسی مفاهیم مربوط به انواع حقوق درحسابداری

آشنایی با نحوه مدیریت انواع حساب ها

بررسی اطلاعات حسابداری

بررسی چرخه حسابداری

مدیریت و کنترل سیستمهای موجود در واحد تجاری

مدیریت حساب ها و اسناد

تحلیل انواع سیستمهای مدیریت و نگهداری کالا

کنترل‌های سیستمی بر واحد تجاری

بررسی انواع سیستم‌های پرداخت

تحلیل اصول حسابداری

شرکت‌های سهامی

بررسی مباحث مربوط به انواع سود

انواع اوراق و حسابداری بین المللی

کارگاه عملی حسابداری

فصل اول : آشنایی با علم حسابداری

فصل دوم : آشنایی با اصول مربوط به حرفه حسابداری

فصل سوم : مفاهیم مربوط به انواع حقوق درحسابداری

فصل چهارم : آشنایی با نحوه مدیریت انواع حسابها

فصل پنجم : بررسی اطلاعات حسابداری

فصل ششم : بررسی چرخه حسابداری

فصل هفتم : مدیریت و کنترل سیستمهای موجود در واحد تجاری

فصل هشتم : مدیریت حساب ها و اسناد

فصل نهم : انواع سیستمهای مربوط به مدیریت و نگهداری کالا

فصل دهم : کنترل‌های سیستمی بر واحد تجاری

فصل یازدهم : بررسی انواع سیستم‌های پرداخت

فصل دوازدهم : بررسی اصول حسابداری

فصل سیزدهم : شرکت‌های سهامی

فصل چهاردهم : بررسی مباحث مربوط به انواع سود

فصل پانزدهم : انواع اوراق و حسابداری بین المللی

فصل شانزدهم : کارگاه عملی حسابداری

ش.م. 698541230

نحوه خريد محصولي براي جوانان (آموزش جامع حسابداري ) با کيفيت اور جينال :
لطفاً براي خريد محصولي براي جوانان (آموزش جامع حسابداري ) با کيفيت اور جينال بر روي دکمه خريد پستي کليک کنيد و فرم سفارش را تکميل نماييد.

قيمت: 16500 تومان
خريد محصولی برای جوانان (آموزش جامع حسابداری ) با کیفیت اور جینال

ادامه مطلب خريد محصولی برای جوانان (آموزش جامع حسابداری ) با کیفیت اور جینال

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به بزرگترین فروشگاه اینترنتی می باشد