ارزانترين رنگ ویترای پایه اب 6 رنگ ورساچ

فروش اينترنتي رنگ ویترای پایه اب 6 رنگ ورساچ(40میلی)

رنگ ویترای پایه اب 6 رنگ ورساچ(40میلی)

توضيحات درباره رنگ ویترای پایه اب 6 رنگ ورساچ(40میلی) :
نوشت افزار

ویژه گیها ، تمایزات و برتریهای رنگ ویترای پایه آب ورساچ چیست ؟

۱. شفافیت رنگی: ۸۰ %

(توجه: شفافیت رنگ های ویترای پایه آب از ویترای های پایه تینری کمتر است)

۲. خلوص رنگی :%۹۵

۳. چسبندگی روی سطوح: ۹۵%

۴. ویترای های پایه آب ورساچ هیچ گونه بویی ندارد.

۵. مناسب برای نقاشی روی سطوح شیشه ای ، سرامیکی و فلزی.

۶. آتشزا نیستند و شعله ور نمیشوند.

۷. بعد از خشک شدن کامل ، شفاف میشوند.

۸. استفاده از آنها بسیار آسان و لذت بخش میباشد.

۹) ترکیب پذیری رنگی سریع جهت ایجاد رنگ های متنوع : ۱۰۰%

نحوه خريد رنگ ويتراي پايه اب 6 رنگ ورساچ(40ميلي) :
لطفاً براي خريد رنگ ويتراي پايه اب 6 رنگ ورساچ(40ميلي) بر روي دکمه خريد پستي کليک کنيد و فرم سفارش را تکميل نماييد.

قيمت: 12500 تومان
خريد رنگ ویترای پایه اب 6 رنگ ورساچ(40میلی)

ادامه مطلب فروش اينترنتي رنگ ویترای پایه اب 6 رنگ ورساچ(40میلی)

خريد پستي رنگ ویترای پایه اب 6 رنگ ورساچ(40میلی)

رنگ ویترای پایه اب 6 رنگ ورساچ(40میلی)

توضيحات درباره رنگ ویترای پایه اب 6 رنگ ورساچ(40میلی) :
نوشت افزار

ویژه گیها ، تمایزات و برتریهای رنگ ویترای پایه آب ورساچ چیست ؟

۱. شفافیت رنگی: ۸۰ %

(توجه: شفافیت رنگ های ویترای پایه آب از ویترای های پایه تینری کمتر است)

۲. خلوص رنگی :%۹۵

۳. چسبندگی روی سطوح: ۹۵%

۴. ویترای های پایه آب ورساچ هیچ گونه بویی ندارد.

۵. مناسب برای نقاشی روی سطوح شیشه ای ، سرامیکی و فلزی.

۶. آتشزا نیستند و شعله ور نمیشوند.

۷. بعد از خشک شدن کامل ، شفاف میشوند.

۸. استفاده از آنها بسیار آسان و لذت بخش میباشد.

۹) ترکیب پذیری رنگی سریع جهت ایجاد رنگ های متنوع : ۱۰۰%

نحوه خريد رنگ ويتراي پايه اب 6 رنگ ورساچ(40ميلي) :
لطفاً براي خريد رنگ ويتراي پايه اب 6 رنگ ورساچ(40ميلي) بر روي دکمه خريد پستي کليک کنيد و فرم سفارش را تکميل نماييد.

قيمت: 12500 تومان
خريد رنگ ویترای پایه اب 6 رنگ ورساچ(40میلی)

ادامه مطلب خريد پستي رنگ ویترای پایه اب 6 رنگ ورساچ(40میلی)

فروش پستي رنگ ویترای پایه اب 6 رنگ ورساچ(40میلی)

رنگ ویترای پایه اب 6 رنگ ورساچ(40میلی)

توضيحات درباره رنگ ویترای پایه اب 6 رنگ ورساچ(40میلی) :
1&id=38&adsid=37951&ads_type=&percent=” htmlelement=”true”>نوشت افزار

ویژه گیها ، تمایزات و برتریهای رنگ ویترای پایه آب ورساچ چیست ؟

۱. شفافیت رنگی: ۸۰ %

(توجه: شفافیت رنگ های ویترای پایه آب از ویترای های پایه تینری کمتر است)

۲. خلوص رنگی :%۹۵

۳. چسبندگی روی سطوح: ۹۵%

۴. ویترای های پایه آب ورساچ هیچ گونه بویی ندارد.

۵. مناسب برای نقاشی روی سطوح شیشه ای ، سرامیکی و فلزی.

۶. آتشزا نیستند و شعله ور نمیشوند.

۷. بعد از خشک شدن کامل ، شفاف میشوند.

۸. استفاده از آنها بسیار آسان و لذت بخش میباشد.

۹) ترکیب پذیری رنگی سریع جهت ایجاد رنگ های متنوع : ۱۰۰%

نحوه خريد رنگ ويتراي پايه اب 6 رنگ ورساچ(40ميلي) :
لطفاً براي خريد رنگ ويتراي پايه اب 6 رنگ ورساچ(40ميلي) بر روي دکمه خريد پستي کليک کنيد و فرم سفارش را تکميل نماييد.

قيمت: 12500 تومان
خريد رنگ ویترای پایه اب 6 رنگ ورساچ(40میلی)

ادامه مطلب فروش پستي رنگ ویترای پایه اب 6 رنگ ورساچ(40میلی)

فروش رنگ ویترای پایه اب 6 رنگ ورساچ(40میلی)

رنگ ویترای پایه اب 6 رنگ ورساچ(40میلی)

توضيحات درباره رنگ ویترای پایه اب 6 رنگ ورساچ(40میلی) :
ویژه گیها ، تمایزات و برتریهای رنگ ویترای پایه آب ورساچ چیست ؟

۱. شفافیت رنگی: ۸۰ %

(توجه: شفافیت رنگ های ویترای پایه آب از ویترای های پایه تینری کمتر است)

۲. خلوص رنگی :%۹۵

۳. چسبندگی روی سطوح: ۹۵%

۴. ویترای های پایه آب ورساچ هیچ گونه بویی ندارد.

۵. مناسب برای نقاشی روی سطوح شیشه ای ، سرامیکی و فلزی.

۶. آتشزا نیستند و شعله ور نمیشوند.

۷. بعد از خشک شدن کامل ، شفاف میشوند.

۸. استفاده از آنها بسیار آسان و لذت بخش میباشد.

۹) ترکیب پذیری رنگی سریع جهت ایجاد رنگ های متنوع : ۱۰۰%

نحوه خريد رنگ ويتراي پايه اب 6 رنگ ورساچ(40ميلي) :
لطفاً براي خريد رنگ ويتراي پايه اب 6 رنگ ورساچ(40ميلي) بر روي دکمه خريد پستي کليک کنيد و فرم سفارش را تکميل نماييد.

قيمت: 12400 تومان
خريد رنگ ویترای پایه اب 6 رنگ ورساچ(40میلی)

ادامه مطلب فروش رنگ ویترای پایه اب 6 رنگ ورساچ(40میلی)

خريد ارزان رنگ ویترای پایه اب 6 رنگ ورساچ(40میلی)

رنگ ویترای پایه اب 6 رنگ ورساچ(40میلی)

توضيحات درباره رنگ ویترای پایه اب 6 رنگ ورساچ(40میلی) :
ویژه گیها ، تمایزات و برتریهای رنگ ویترای پایه آب ورساچ چیست ؟

۱. شفافیت رنگی: ۸۰ %

(توجه: شفافیت رنگ های ویترای پایه آب از ویترای های پایه تینری کمتر است)

۲. خلوص رنگی :%۹۵

۳. چسبندگی روی سطوح: ۹۵%

۴. ویترای های پایه آب ورساچ هیچ گونه بویی ندارد.

۵. مناسب برای نقاشی روی سطوح شیشه ای ، سرامیکی و فلزی.

۶. آتشزا نیستند و شعله ور نمیشوند.

۷. بعد از خشک شدن کامل ، شفاف میشوند.

۸. استفاده از آنها بسیار آسان و لذت بخش میباشد.

۹) ترکیب پذیری رنگی سریع جهت ایجاد رنگ های متنوع : ۱۰۰%

نحوه خريد رنگ ويتراي پايه اب 6 رنگ ورساچ(40ميلي) :
لطفاً براي خريد رنگ ويتراي پايه اب 6 رنگ ورساچ(40ميلي) بر روي دکمه خريد پستي کليک کنيد و فرم سفارش را تکميل نماييد.

قيمت: 12400 تومان
خريد رنگ ویترای پایه اب 6 رنگ ورساچ(40میلی)

ادامه مطلب خريد ارزان رنگ ویترای پایه اب 6 رنگ ورساچ(40میلی)

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به بزرگترین فروشگاه اینترنتی می باشد