ارزانترين جزوه بررسی سیستمهای قدرت 2

خريد جزوه بررسی سیستمهای قدرت 2

جزوه بررسی سیستمهای قدرت 2

جزوه بررسی سیستمهای قدرت 2

توضيحات درباره جزوه بررسی سیستمهای قدرت 2 :
فنی و مهندسی

تحلیل عیب های متقارن در سیستم های قدرت مولفه های متقارن1

مولفه های متقارن1

مولفه های متقارن2

مولفه های متقارن3

مولفه های متقارن4

اتصال کوتاه های نا متقارن در سیستم های قدرت

پایداری در سیستم های قدرت

پایداری در سیستم های قدرت2

کنترل توان راکتیو و ولتاژ در سیستم های قدرت

پایداری وکنترل سیستم های قدرت1

پایداری وکنترل سیستم های قدرت2

پایداری وکنترل سیستم های قدرت3

پایداری وکنترل سیستم های قدرت4

عملکرد قطع و وصل در مدار سری اهمی-سلفی – جریان اتصال کوتاه ماشین سنکرون بی بار-جریان اتصال کوتاه ماشین سنکرون باردار – محاسبه جریان اتصال آوتاه با استفاده از قضیه تونن -انتخاب کلیدهای قدرت – الگوریتم محاسبات اتصال کوتاه متقارن – محاسبه مستقیم ماتریس امپدانس شین ها-سیستم سه فاز متقارن – بررسی شبکه ترتیب صفر در ترانسفورماتورهای سه فاز – دیاگرام شبکه ترتیب صفر در ترانسفورماتورهای سه فاز-معادلات قدرت در سیستم های سه فاز نامتعادل – توان متغیر در سیستم های سه فاز نامتعادل-اندازه گیری مولفه های هموپولر ومعکوس ومستقیم – امپدانس های ترتیب صفر، مستقیم و معکوس در خط انتقال – امپدانس های ترتیب صفر، مستقیم و معکوس درژنراتورسنکرون – محاسبه امپدانس مستقیم، معکوس وهموپولر ژنراتور سنکرون-ترانسفورماتور دو پیچکه – انواع ترانسفورماتورها-تجزیه سیستم n فازه نامتعادل با مولفه های متقارن – تجزیه سیستم ٣ فازه نامتعادل با مولفه های متقارن-عوامل اتصالی در شبکه – عواقب اتصالی در شبکه – انتخاب کلیدهای قدرت – محاسبات اتصال کوتاه – اتصال کوتاه تکفاز با زمین – بررسی نقش ترانسفورماتورها – اتصال کوتاه سه فاز بهم – عیب قطع شدگی – عیب های ترکیبی – انواع عیوب نامتعادلی-رسم نمودار توان شتاب دهنده – بررسی تغیرات زاویه بار ماشین – پیدا کردن زاویه بحرانی رفع عیب – عوامل پایداری در شبکه قدرت-انواع پایداری – پایداری ماندگار – کنترل قدرت اکتیو – مدل تک ماشینه – انرژی جنشی -رابطه بین ولتاژ و قدرت اکتیو و راکتیو در یک نقطه – جبران سازها – نتایج در نصب خازنهای سری – جبران سازهای سنکرون – جبران کننده های استاتیک – بررسی اقتصادی میزان ترمیم قدرت راکتیو – قدرت راکتیو لازم برای آنترل ولتاژ یک خط طولانی – ترانسفورماتور تقویت – روش مستقیم تحلیل پایداری گذرا – توصیف روش تابع انرژی گذرا – کاربرد در سیستمهای قدرت-پایداری زاویه ای روتور – مشخصه های ماشین های سنکرون – رابطۀ توان – زاویه پدیدۀ پایداری – پایداری ولتاژ و فرو پاشی ولتاژ – پایداری میان مدت و بلند مدت – طبقه بندی پایداری -پایداری سیگنال کوچک سیستم مدرن یک ماشینه متصل به شین بینهایت- پایداری میان مدت و بلند مدت – ماهیت پاسخ سیستم به اغتشاش های شدید – پاسخ سیستم به حالت پارگی – بازیابی سیستم – تفاوت بین پایداری میان مدت و بلند مدت – پاسخ نیروگاه حین آشفتگی های شدی

نحوه خريد جزوه بررسي سيستمهاي قدرت 2 :
لطفاً براي خريد جزوه بررسي سيستمهاي قدرت 2 بر روي دکمه خريد پستي کليک کنيد و فرم سفارش را تکميل نماييد.

قيمت: 9800 تومان
خريد جزوه بررسی سیستمهای قدرت 2

ادامه مطلب خريد جزوه بررسی سیستمهای قدرت 2

خريد پستي جزوه بررسی سیستمهای قدرت 2

جزوه بررسی سیستمهای قدرت 2

جزوه بررسی سیستمهای قدرت 2

توضيحات درباره جزوه بررسی سیستمهای قدرت 2 :
فنی و مهندسی

تحلیل عیب های متقارن در سیستم های قدرت مولفه های متقارن1

مولفه های متقارن1

مولفه های متقارن2

مولفه های متقارن3

مولفه های متقارن4

اتصال کوتاه های نا متقارن در سیستم های قدرت

پایداری در سیستم های قدرت

پایداری در سیستم های قدرت2

کنترل توان راکتیو و ولتاژ در سیستم های قدرت

پایداری وکنترل سیستم های قدرت1

پایداری وکنترل سیستم های قدرت2

پایداری وکنترل سیستم های قدرت3

پایداری وکنترل سیستم های قدرت4

عملکرد قطع و وصل در مدار سری اهمی-سلفی – جریان اتصال کوتاه ماشین سنکرون بی بار-جریان اتصال کوتاه ماشین سنکرون باردار – محاسبه جریان اتصال آوتاه با استفاده از قضیه تونن -انتخاب کلیدهای قدرت – الگوریتم محاسبات اتصال کوتاه متقارن – محاسبه مستقیم ماتریس امپدانس شین ها-سیستم سه فاز متقارن – بررسی شبکه ترتیب صفر در ترانسفورماتورهای سه فاز – دیاگرام شبکه ترتیب صفر در ترانسفورماتورهای سه فاز-معادلات قدرت در سیستم های سه فاز نامتعادل – توان متغیر در سیستم های سه فاز نامتعادل-اندازه گیری مولفه های هموپولر ومعکوس ومستقیم – امپدانس های ترتیب صفر، مستقیم و معکوس در خط انتقال – امپدانس های ترتیب صفر، مستقیم و معکوس درژنراتورسنکرون – محاسبه امپدانس مستقیم، معکوس وهموپولر ژنراتور سنکرون-ترانسفورماتور دو پیچکه – انواع ترانسفورماتورها-تجزیه سیستم n فازه نامتعادل با مولفه های متقارن – تجزیه سیستم ٣ فازه نامتعادل با مولفه های متقارن-عوامل اتصالی در شبکه – عواقب اتصالی در شبکه – انتخاب کلیدهای قدرت – محاسبات اتصال کوتاه – اتصال کوتاه تکفاز با زمین – بررسی نقش ترانسفورماتورها – اتصال کوتاه سه فاز بهم – عیب قطع شدگی – عیب های ترکیبی – انواع عیوب نامتعادلی-رسم نمودار توان شتاب دهنده – بررسی تغیرات زاویه بار ماشین – پیدا کردن زاویه بحرانی رفع عیب – عوامل پایداری در شبکه قدرت-انواع پایداری – پایداری ماندگار – کنترل قدرت اکتیو – مدل تک ماشینه – انرژی جنشی -رابطه بین ولتاژ و قدرت اکتیو و راکتیو در یک نقطه – جبران سازها – نتایج در نصب خازنهای سری – جبران سازهای سنکرون – جبران کننده های استاتیک – بررسی اقتصادی میزان ترمیم قدرت راکتیو – قدرت راکتیو لازم برای آنترل ولتاژ یک خط طولانی – ترانسفورماتور تقویت – روش مستقیم تحلیل پایداری گذرا – توصیف روش تابع انرژی گذرا – کاربرد در سیستمهای قدرت-پایداری زاویه ای روتور – مشخصه های ماشین های سنکرون – رابطۀ توان – زاویه پدیدۀ پایداری – پایداری ولتاژ و فرو پاشی ولتاژ – پایداری میان مدت و بلند مدت – طبقه بندی پایداری -پایداری سیگنال کوچک سیستم مدرن یک ماشینه متصل به شین بینهایت- پایداری میان مدت و بلند مدت – ماهیت پاسخ سیستم به اغتشاش های شدید – پاسخ سیستم به حالت پارگی – بازیابی سیستم – تفاوت بین پایداری میان مدت و بلند مدت – پاسخ نیروگاه حین آشفتگی های شدی

نحوه خريد جزوه بررسي سيستمهاي قدرت 2 :
لطفاً براي خريد جزوه بررسي سيستمهاي قدرت 2 بر روي دکمه خريد پستي کليک کنيد و فرم سفارش را تکميل نماييد.

قيمت: 9800 تومان
خريد جزوه بررسی سیستمهای قدرت 2

ادامه مطلب خريد پستي جزوه بررسی سیستمهای قدرت 2

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به بزرگترین فروشگاه اینترنتی می باشد