ارزانترين جزوه الکترونیک 3 دانشگاه علم

خريد جزوه الکترونیک 3 دانشگاه علم و صنعت

جزوه الکترونیک 3 دانشگاه علم و صنعت

جزوه الکترونیک 3 دانشگاه علم و صنعت

توضيحات درباره جزوه الکترونیک 3 دانشگاه علم و صنعت :
فنی و مهندسی

جزوه الکترونیک 3 دانشگاه علم و صنعت

مدل فرکانس بالای ترانزیستور

دکتر رحمتی

شرایط ترانزیستورها درمدل

پارامتر های مدار باز

مدار معادل با پارامترهایz

مدار معادل با پارامتر های y

مدار معادل هایبرید

مدل فرکانس بالای ترانزیستور bjt

خازن c d

مدل فرکانس بالای ترانزیستور

مقدار عددی پارامترها

محاسبه پارامترهای مدل p ترانزیستور

محاسبھ ro

محاسبه فرکانس قطع 3db

پهنای باند بهره جریان در حالت اتصال کوتاه

قضیه میلر

مدار امیتر مشترک در فرکانس بال

نحوه خريد جزوه الکترونيک 3 دانشگاه علم و صنعت :
لطفاً براي خريد جزوه الکترونيک 3 دانشگاه علم و صنعت بر روي دکمه خريد پستي کليک کنيد و فرم سفارش را تکميل نماييد.

قيمت: 9800 تومان
خريد جزوه الکترونیک 3 دانشگاه علم و صنعت

ادامه مطلب خريد جزوه الکترونیک 3 دانشگاه علم و صنعت

خريد ارزان جزوه الکترونیک 3 دانشگاه علم و صنعت

جزوه الکترونیک 3 دانشگاه علم و صنعت

جزوه الکترونیک 3 دانشگاه علم و صنعت

توضيحات درباره جزوه الکترونیک 3 دانشگاه علم و صنعت :
فنی و مهندسی

جزوه الکترونیک 3 دانشگاه علم و صنعت

مدل فرکانس بالای ترانزیستور

دکتر رحمتی

شرایط ترانزیستورها درمدل

پارامتر های مدار باز

مدار معادل با پارامترهایz

مدار معادل با پارامتر های y

مدار معادل هایبرید

مدل فرکانس بالای ترانزیستور bjt

خازن c d

مدل فرکانس بالای ترانزیستور

مقدار عددی پارامترها

محاسبه پارامترهای مدل p ترانزیستور

محاسبھ ro

محاسبه فرکانس قطع 3db

پهنای باند بهره جریان در حالت اتصال کوتاه

قضیه میلر

مدار امیتر مشترک در فرکانس بال

نحوه خريد جزوه الکترونيک 3 دانشگاه علم و صنعت :
لطفاً براي خريد جزوه الکترونيک 3 دانشگاه علم و صنعت بر روي دکمه خريد پستي کليک کنيد و فرم سفارش را تکميل نماييد.

قيمت: 9800 تومان
خريد جزوه الکترونیک 3 دانشگاه علم و صنعت

ادامه مطلب خريد ارزان جزوه الکترونیک 3 دانشگاه علم و صنعت

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به بزرگترین فروشگاه اینترنتی می باشد