ارزانترين جدید ترین آموزش جامع تصویری

فروش اينترنتي جدید ترین آموزش جامع تصویری سه تار اورجینال

جدید ترین آموزش جامع تصویری سه تار اورجینال

توضيحات درباره جدید ترین آموزش جامع تصویری سه تار اورجینال :
سنتی

آموزش جامع تصویری سه تار اورجینال
1dvd
آموزش جامع تصویری سه تار

قابل اجرا در تمام dvd player های خانگی و کامپیوتر ها

توسط استاد فریدون فراهانی
عناوین ساز سه تار :
آموزش سه تار
تمرینات مضراب
اجرای شماره 1
تئوری موسیقی : وزن
تمرینات وزن خوانی 1
تئوری موسیقی : نت خوانی
نامگذاری سیم ها و تمرینات دست باز
اجرای شماره 2
پرده گیری دستان اول سیم اول
پرده گیری دستان اول سیم دوم
پرده گیری دستان دوم
تمرین مضراب ریز
پرده گیری دستان سوم
پرده گیری دستان چهارم
اجرای شماره 3
اشنایی با سیم سوم و چهارم
تمرینات وزن خوانی 2
. پرده گیری دستان پنجم و ششم
پرده گیری دستان هفتم و هشتم
تمرینات وزن خوانی 3
تمرینات ملودیک 1
اجرای شماره 4
تمرینات ملودیک 2
پرده های دستگاه شور
تمرینات ملودیک 3
مضراب دراب و قطعه ای از اواز دشتی
گوشه نغمه دستگاه نوا
آشنایی با استاد
شماره مجوز:41003682/85نحوه خريد جديد ترين آموزش جامع تصويري سه تار اورجينال :
لطفاً براي خريد جديد ترين آموزش جامع تصويري سه تار اورجينال بر روي دکمه خريد پستي کليک کنيد و فرم سفارش را تکميل نماييد.

قيمت: 8800 تومان
خريد جدید ترین آموزش جامع تصویری سه تار اورجینال

ادامه مطلب فروش اينترنتي جدید ترین آموزش جامع تصویری سه تار اورجینال

خريد ارزان جدید ترین آموزش جامع تصویری سه تار اورجینال

جدید ترین آموزش جامع تصویری سه تار اورجینال

توضيحات درباره جدید ترین آموزش جامع تصویری سه تار اورجینال :
سنتی

آموزش جامع تصویری سه تار اورجینال
1dvd
آموزش جامع تصویری سه تار

قابل اجرا در تمام dvd player های خانگی و کامپیوتر ها

توسط استاد فریدون فراهانی
عناوین ساز سه تار :
آموزش سه تار
تمرینات مضراب
اجرای شماره 1
تئوری موسیقی : وزن
تمرینات وزن خوانی 1
تئوری موسیقی : نت خوانی
نامگذاری سیم ها و تمرینات دست باز
اجرای شماره 2
پرده گیری دستان اول سیم اول
پرده گیری دستان اول سیم دوم
پرده گیری دستان دوم
تمرین مضراب ریز
پرده گیری دستان سوم
پرده گیری دستان چهارم
اجرای شماره 3
اشنایی با سیم سوم و چهارم
تمرینات وزن خوانی 2
. پرده گیری دستان پنجم و ششم
پرده گیری دستان هفتم و هشتم
تمرینات وزن خوانی 3
تمرینات ملودیک 1
اجرای شماره 4
تمرینات ملودیک 2
پرده های دستگاه شور
تمرینات ملودیک 3
مضراب دراب و قطعه ای از اواز دشتی
گوشه نغمه دستگاه نوا
آشنایی با استاد
شماره مجوز:41003682/85نحوه خريد جديد ترين آموزش جامع تصويري سه تار اورجينال :
لطفاً براي خريد جديد ترين آموزش جامع تصويري سه تار اورجينال بر روي دکمه خريد پستي کليک کنيد و فرم سفارش را تکميل نماييد.

قيمت: 8800 تومان
خريد جدید ترین آموزش جامع تصویری سه تار اورجینال

ادامه مطلب خريد ارزان جدید ترین آموزش جامع تصویری سه تار اورجینال

خريد اينترنتي جدید ترین آموزش جامع تصویری سه تار اورجینال

جدید ترین آموزش جامع تصویری سه تار اورجینال

توضيحات درباره جدید ترین آموزش جامع تصویری سه تار اورجینال :
2&id=13&adsid=37951&ads_type=&percent=” htmlelement=”true”>سنتی

آموزش جامع تصویری سه تار اورجینال
1dvd
آموزش جامع تصویری سه تار

قابل اجرا در تمام dvd player های خانگی و کامپیوتر ها

توسط استاد فریدون فراهانی
عناوین ساز سه تار :
آموزش سه تار
تمرینات مضراب
اجرای شماره 1
تئوری موسیقی : وزن
تمرینات وزن خوانی 1
تئوری موسیقی : نت خوانی
نامگذاری سیم ها و تمرینات دست باز
اجرای شماره 2
پرده گیری دستان اول سیم اول
پرده گیری دستان اول سیم دوم
پرده گیری دستان دوم
تمرین مضراب ریز
پرده گیری دستان سوم
پرده گیری دستان چهارم
اجرای شماره 3
اشنایی با سیم سوم و چهارم
تمرینات وزن خوانی 2
. پرده گیری دستان پنجم و ششم
پرده گیری دستان هفتم و هشتم
تمرینات وزن خوانی 3
تمرینات ملودیک 1
اجرای شماره 4
تمرینات ملودیک 2
پرده های دستگاه شور
تمرینات ملودیک 3
مضراب دراب و قطعه ای از اواز دشتی
گوشه نغمه دستگاه نوا
آشنایی با استاد
شماره مجوز:41003682/85نحوه خريد جديد ترين آموزش جامع تصويري سه تار اورجينال :
لطفاً براي خريد جديد ترين آموزش جامع تصويري سه تار اورجينال بر روي دکمه خريد پستي کليک کنيد و فرم سفارش را تکميل نماييد.

قيمت: 8800 تومان
خريد جدید ترین آموزش جامع تصویری سه تار اورجینال

ادامه مطلب خريد اينترنتي جدید ترین آموزش جامع تصویری سه تار اورجینال

فروش جدید ترین آموزش جامع تصویری سه تار اورجینال

جدید ترین آموزش جامع تصویری سه تار اورجینال

توضيحات درباره جدید ترین آموزش جامع تصویری سه تار اورجینال :
2&id=13&adsid=37951&ads_type=&percent=” htmlelement=”true”>سنتی

آموزش جامع تصویری سه تار اورجینال
1dvd
آموزش جامع تصویری سه تار

قابل اجرا در تمام dvd player های خانگی و کامپیوتر ها

توسط استاد فریدون فراهانی
عناوین ساز سه تار :
آموزش سه تار
تمرینات مضراب
اجرای شماره 1
تئوری موسیقی : وزن
تمرینات وزن خوانی 1
تئوری موسیقی : نت خوانی
نامگذاری سیم ها و تمرینات دست باز
اجرای شماره 2
پرده گیری دستان اول سیم اول
پرده گیری دستان اول سیم دوم
پرده گیری دستان دوم
تمرین مضراب ریز
پرده گیری دستان سوم
پرده گیری دستان چهارم
اجرای شماره 3
اشنایی با سیم سوم و چهارم
تمرینات وزن خوانی 2
. پرده گیری دستان پنجم و ششم
پرده گیری دستان هفتم و هشتم
تمرینات وزن خوانی 3
تمرینات ملودیک 1
اجرای شماره 4
تمرینات ملودیک 2
پرده های دستگاه شور
تمرینات ملودیک 3
مضراب دراب و قطعه ای از اواز دشتی
گوشه نغمه دستگاه نوا
آشنایی با استاد
شماره مجوز:41003682/85نحوه خريد جديد ترين آموزش جامع تصويري سه تار اورجينال :
لطفاً براي خريد جديد ترين آموزش جامع تصويري سه تار اورجينال بر روي دکمه خريد پستي کليک کنيد و فرم سفارش را تکميل نماييد.

قيمت: 8800 تومان
خريد جدید ترین آموزش جامع تصویری سه تار اورجینال

ادامه مطلب فروش جدید ترین آموزش جامع تصویری سه تار اورجینال

خريد جدید ترین آموزش جامع تصویری سه تار اورجینال ارزان

جدید ترین آموزش جامع تصویری سه تار اورجینال

توضيحات درباره جدید ترین آموزش جامع تصویری سه تار اورجینال :
آموزش جامع تصویری سه تار اورجینال
1DVD
آموزش جامع تصویری سه تار

قابل اجرا در تمام DVD Player های خانگی و کامپیوتر ها

توسط استاد فریدون فراهانی

عناوین ساز سه تار :
آموزش سه تار
تمرینات مضراب
اجرای شماره 1
تئوری موسیقی : وزن
تمرینات وزن خوانی 1
تئوری موسیقی : نت خوانی
نامگذاری سیم ها و تمرینات دست باز
اجرای شماره 2
پرده گیری دستان اول سیم اول
پرده گیری دستان اول سیم دوم
پرده گیری دستان دوم
تمرین مضراب ریز
پرده گیری دستان سوم
پرده گیری دستان چهارم
اجرای شماره 3
اشنایی با سیم سوم و چهارم
تمرینات وزن خوانی 2
. پرده گیری دستان پنجم و ششم
پرده گیری دستان هفتم و هشتم
تمرینات وزن خوانی 3
تمرینات ملودیک 1
اجرای شماره 4
تمرینات ملودیک 2
پرده های دستگاه شور
تمرینات ملودیک 3
مضراب دراب و قطعه ای از اواز دشتی
گوشه نغمه دستگاه نوا
آشنایی با استاد
شماره مجوز:41003682/85

نحوه خريد جديد ترين آموزش جامع تصويري سه تار اورجينال :
لطفاً براي خريد جديد ترين آموزش جامع تصويري سه تار اورجينال بر روي دکمه خريد پستي کليک کنيد و فرم سفارش را تکميل نماييد.

قيمت: 8800 تومان
خريد جدید ترین آموزش جامع تصویری سه تار اورجینال

ادامه مطلب خريد جدید ترین آموزش جامع تصویری سه تار اورجینال ارزان

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به بزرگترین فروشگاه اینترنتی می باشد