ارزانترين اصول کارگردانی فیلماورجین

فروش پستي اصول کارگردانی فیلم/اورجینال

اصول کارگردانی فیلم/اورجینال

توضيحات درباره اصول کارگردانی فیلم/اورجینال :
متفرقه

سال 2008 | 336 صفحه

معرفی کتابکتاب “اصول کارگردانی فیلم” روشی اساسی برای تحقق تمام امکانات دراماتیک یک نمایشنامه بر روی صحنه را به کارگردانان تازه‌کار ارائه می‌دهد.

این اثر در میان کتاب‌های کارگردانی، منحصر به فرد است و روش‌های روشنی برای انتقال یک متن نمایشنامه به صفحه نمایش، فراهم می‌کند.

خواننده بااستفاده از یک نمایشنامه ساده به‌عنوان یک طرح اولیه، ازطریق تکنیک‌های ویژه‌ای برای آنالیز و تبدیل عناصر آن نمایشنامه به یک داستان تصویری، هدایت می‌شود. این کتاب، مفاهیم پایه‌ای و اصطلاعات را معرفی می‌کند بنابراین برای درک آن نیاز به دانش قبلی وجود ندارد.

نویسنده:
nicholas proferes

شماره مجوز155/7890625

نحوه خريد اصول کارگرداني فيلم/اورجينال :
لطفاً براي خريد اصول کارگرداني فيلم/اورجينال بر روي دکمه خريد پستي کليک کنيد و فرم سفارش را تکميل نماييد.

قيمت: 8700 تومان
خريد اصول کارگردانی فیلم/اورجینال

ادامه مطلب فروش پستي اصول کارگردانی فیلم/اورجینال

فروش اينترنتي اصول کارگردانی فیلم/اورجینال

اصول کارگردانی فیلم/اورجینال

توضيحات درباره اصول کارگردانی فیلم/اورجینال :
متفرقه

سال 2008 | 336 صفحه

معرفی کتابکتاب “اصول کارگردانی فیلم” روشی اساسی برای تحقق تمام امکانات دراماتیک یک نمایشنامه بر روی صحنه را به کارگردانان تازه‌کار ارائه می‌دهد.

این اثر در میان کتاب‌های کارگردانی، منحصر به فرد است و روش‌های روشنی برای انتقال یک متن نمایشنامه به صفحه نمایش، فراهم می‌کند.

خواننده بااستفاده از یک نمایشنامه ساده به‌عنوان یک طرح اولیه، ازطریق تکنیک‌های ویژه‌ای برای آنالیز و تبدیل عناصر آن نمایشنامه به یک داستان تصویری، هدایت می‌شود. این کتاب، مفاهیم پایه‌ای و اصطلاعات را معرفی می‌کند بنابراین برای درک آن نیاز به دانش قبلی وجود ندارد.

نویسنده:
nicholas proferes

شماره مجوز155/7890625

نحوه خريد اصول کارگرداني فيلم/اورجينال :
لطفاً براي خريد اصول کارگرداني فيلم/اورجينال بر روي دکمه خريد پستي کليک کنيد و فرم سفارش را تکميل نماييد.

قيمت: 8700 تومان
خريد اصول کارگردانی فیلم/اورجینال

ادامه مطلب فروش اينترنتي اصول کارگردانی فیلم/اورجینال

خريد پستي اصول کارگردانی فیلم/اورجینال

اصول کارگردانی فیلم/اورجینال

توضيحات درباره اصول کارگردانی فیلم/اورجینال :
متفرقه

سال 2008 | 336 صفحه

معرفی کتابکتاب “اصول کارگردانی فیلم” روشی اساسی برای تحقق تمام امکانات دراماتیک یک نمایشنامه بر روی صحنه را به کارگردانان تازه‌کار ارائه می‌دهد.

این اثر در میان کتاب‌های کارگردانی، منحصر به فرد است و روش‌های روشنی برای انتقال یک متن نمایشنامه به صفحه نمایش، فراهم می‌کند.

خواننده بااستفاده از یک نمایشنامه ساده به‌عنوان یک طرح اولیه، ازطریق تکنیک‌های ویژه‌ای برای آنالیز و تبدیل عناصر آن نمایشنامه به یک داستان تصویری، هدایت می‌شود. این کتاب، مفاهیم پایه‌ای و اصطلاعات را معرفی می‌کند بنابراین برای درک آن نیاز به دانش قبلی وجود ندارد.

نویسنده:
nicholas proferes

شماره مجوز155/7890625

نحوه خريد اصول کارگرداني فيلم/اورجينال :
لطفاً براي خريد اصول کارگرداني فيلم/اورجينال بر روي دکمه خريد پستي کليک کنيد و فرم سفارش را تکميل نماييد.

قيمت: 8700 تومان
خريد اصول کارگردانی فیلم/اورجینال

ادامه مطلب خريد پستي اصول کارگردانی فیلم/اورجینال

فروش اصول کارگردانی فیلم/اورجینال

اصول کارگردانی فیلم/اورجینال

توضيحات درباره اصول کارگردانی فیلم/اورجینال :
متفرقه

سال 2008 | 336 صفحه

معرفی کتابکتاب “اصول کارگردانی فیلم” روشی اساسی برای تحقق تمام امکانات دراماتیک یک نمایشنامه بر روی صحنه را به کارگردانان تازه‌کار ارائه می‌دهد.

این اثر در میان کتاب‌های کارگردانی، منحصر به فرد است و روش‌های روشنی برای انتقال یک متن نمایشنامه به صفحه نمایش، فراهم می‌کند.

خواننده بااستفاده از یک نمایشنامه ساده به‌عنوان یک طرح اولیه، ازطریق تکنیک‌های ویژه‌ای برای آنالیز و تبدیل عناصر آن نمایشنامه به یک داستان تصویری، هدایت می‌شود. این کتاب، مفاهیم پایه‌ای و اصطلاعات را معرفی می‌کند بنابراین برای درک آن نیاز به دانش قبلی وجود ندارد.

نویسنده:
nicholas proferes

شماره مجوز155/7890625

نحوه خريد اصول کارگرداني فيلم/اورجينال :
لطفاً براي خريد اصول کارگرداني فيلم/اورجينال بر روي دکمه خريد پستي کليک کنيد و فرم سفارش را تکميل نماييد.

قيمت: 8700 تومان
خريد اصول کارگردانی فیلم/اورجینال

ادامه مطلب فروش اصول کارگردانی فیلم/اورجینال

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به بزرگترین فروشگاه اینترنتی می باشد