ارزانترين آموزش زبان ترکی استانبولی ت

خريد پستي آموزش زبان ترکی استانبولی (ترکیه)

آموزش زبان ترکی استانبولی (ترکیه)

آموزش زبان ترکی استانبولی (ترکیه)

توضيحات درباره آموزش زبان ترکی استانبولی (ترکیه) :
متفرقه

آموزش زبان ترکی استانبولی (ترکیه)

آموزش ترکی استانبولی بصورت ابتدایی در 7 درس که به صورت 7 فایل با فرمت pdf در یک سی دی ارئه میشود و شامل سرفصلهای زیر میباشد :

جلسه اول :

· الفبای ترکی استانبولی

جلسه دوم :

· ضمایر zamirler

· کاربرد ضمایر با شکل افعال

· شکل دوم ضمایر مفعولی

· شکل دوم ضمایر ملکی

جلسه سوم :

· صفات

· جمع بستن صفت و اسم

جلسه چهارم :

· حروف اضافه

· حروف اضافه مفعولی (را)

· حرف اضافه ( از)

· حرف اضافه ( به)

جلسه پنجم :

· تفاوت الفبا

· سلام و احوالپرسی به زبان ترکی

جلسه ششم :

· زمانهای فعل

جلسه هفتم :

· طرز قرار گرفتن حرفها و کلمات

· چند جمله زیبا

نحوه خريد آموزش زبان ترکي استانبولي (ترکيه) :
لطفاً براي خريد آموزش زبان ترکي استانبولي (ترکيه) بر روي دکمه خريد پستي کليک کنيد و فرم سفارش را تکميل نماييد.

قيمت: 9500 تومان
خريد آموزش زبان ترکی استانبولی (ترکیه)

ادامه مطلب خريد پستي آموزش زبان ترکی استانبولی (ترکیه)

فروش پستي آموزش زبان ترکی استانبولی (ترکیه)

آموزش زبان ترکی استانبولی (ترکیه)

توضيحات درباره آموزش زبان ترکی استانبولی (ترکیه) :
متفرقه

آموزش زبان ترکی استانبولی (ترکیه)

آموزش ترکی استانبولی بصورت ابتدایی در 7 درس که به صورت 7 فایل با فرمت pdf در یک سی دی ارئه میشود و شامل سرفصلهای زیر میباشد :

جلسه اول :

· الفبای ترکی استانبولی

جلسه دوم :

· ضمایر zamirler

· کاربرد ضمایر با شکل افعال

· شکل دوم ضمایر مفعولی

· شکل دوم ضمایر ملکی

جلسه سوم :

· صفات

· جمع بستن صفت و اسم

جلسه چهارم :

· حروف اضافه

· حروف اضافه مفعولی (را)

· حرف اضافه ( از)

· حرف اضافه ( به)

جلسه پنجم :

· تفاوت الفبا

· سلام و احوالپرسی به زبان ترکی

جلسه ششم :

· زمانهای فعل

جلسه هفتم :

· طرز قرار گرفتن حرفها و کلمات

· چند جمله زیبا

نحوه خريد آموزش زبان ترکي استانبولي (ترکيه) :
لطفاً براي خريد آموزش زبان ترکي استانبولي (ترکيه) بر روي دکمه خريد پستي کليک کنيد و فرم سفارش را تکميل نماييد.

قيمت: 9500 تومان
خريد آموزش زبان ترکی استانبولی (ترکیه)

ادامه مطلب فروش پستي آموزش زبان ترکی استانبولی (ترکیه)

فروش آموزش زبان ترکی استانبولی (ترکیه)

آموزش زبان ترکی استانبولی (ترکیه)

توضيحات درباره آموزش زبان ترکی استانبولی (ترکیه) :
متفرقه

آموزش زبان ترکی استانبولی (ترکیه)

آموزش ترکی استانبولی بصورت ابتدایی در 7 درس که به صورت 7 فایل با فرمت pdf در یک سی دی ارئه میشود و شامل سرفصلهای زیر میباشد :

جلسه اول :

· الفبای ترکی استانبولی

جلسه دوم :

· ضمایر zamirler

· کاربرد ضمایر با شکل افعال

· شکل دوم ضمایر مفعولی

· شکل دوم ضمایر ملکی

جلسه سوم :

· صفات

· جمع بستن صفت و اسم

جلسه چهارم :

· حروف اضافه

· حروف اضافه مفعولی (را)

· حرف اضافه ( از)

· حرف اضافه ( به)

جلسه پنجم :

· تفاوت الفبا

· سلام و احوالپرسی به زبان ترکی

جلسه ششم :

· زمانهای فعل

جلسه هفتم :

· طرز قرار گرفتن حرفها و کلمات

· چند جمله زیبا

نحوه خريد آموزش زبان ترکي استانبولي (ترکيه) :
لطفاً براي خريد آموزش زبان ترکي استانبولي (ترکيه) بر روي دکمه خريد پستي کليک کنيد و فرم سفارش را تکميل نماييد.

قيمت: 9500 تومان
خريد آموزش زبان ترکی استانبولی (ترکیه)

ادامه مطلب فروش آموزش زبان ترکی استانبولی (ترکیه)

خريد آموزش زبان ترکی استانبولی (ترکیه) ارزان

آموزش زبان ترکی استانبولی (ترکیه)

توضيحات درباره آموزش زبان ترکی استانبولی (ترکیه) :
متفرقه

آموزش زبان ترکی استانبولی (ترکیه)

آموزش ترکی استانبولی بصورت ابتدایی در 7 درس که به صورت 7 فایل با فرمت pdf در یک سی دی ارئه میشود و شامل سرفصلهای زیر میباشد :

جلسه اول :

· الفبای ترکی استانبولی

جلسه دوم :

· ضمایر zamirler

· کاربرد ضمایر با شکل افعال

· شکل دوم ضمایر مفعولی

· شکل دوم ضمایر ملکی

جلسه سوم :

· صفات

· جمع بستن صفت و اسم

جلسه چهارم :

· حروف اضافه

· حروف اضافه مفعولی (را)

· حرف اضافه ( از)

· حرف اضافه ( به)

جلسه پنجم :

· تفاوت الفبا

· سلام و احوالپرسی به زبان ترکی

جلسه ششم :

· زمانهای فعل

جلسه هفتم :

· طرز قرار گرفتن حرفها و کلمات

· چند جمله زیبا

نحوه خريد آموزش زبان ترکي استانبولي (ترکيه) :
لطفاً براي خريد آموزش زبان ترکي استانبولي (ترکيه) بر روي دکمه خريد پستي کليک کنيد و فرم سفارش را تکميل نماييد.

قيمت: 9500 تومان
خريد آموزش زبان ترکی استانبولی (ترکیه)

ادامه مطلب خريد آموزش زبان ترکی استانبولی (ترکیه) ارزان

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به بزرگترین فروشگاه اینترنتی می باشد