آموزش جامع تصویری دفاورجینال خريد پست

خريد ارزان آموزش جامع تصویری دف(اورجینال)

آموزش جامع تصویری دف(اورجینال)

آموزش جامع تصویری دف(اورجینال)

توضيحات درباره آموزش جامع تصویری دف(اورجینال) :
متفرقه

ش.م:155.452036

آموزش جامع تصویری دف

قابل اجرا در تمام dvd player های خانگی و کامپیوتر ها

توسط استاد: حمید طاهری

شایان ذکر است در این پکیج مجموعه کنسرت بزرگ سازهای کو به ای برای اولین بار در ایران به صورت هدیه وجود دارد

عناوین ساز دف :
درس 11 – 16 , اجرای ضربه میانه
درس 17 – 31 , اجرای ضربه تم , بک و چپ
درس 32 – 42 , اجرای نت چنگ و سکوت چنگ
درس 43 – 53 , تمرینات دوره ای
درس 54 – 58 , اجرای ضربه اشاره و علامت ولت
درس 59 – 71 , اجرای ریتم
درس 72 – 85 , اجرای نت دو لا چنگ
درس 86 – 101 , تمرینات دوره ای
درس 102 – 138 , اجرای ضربه کناره
درس 139 – 170

درس 171 – 185
درس 186 – 195
درس 196 – 234
حلقه ها درس 9 – 1 کتاب اول
حلقه ها درس 10 – 12 کتاب اول
حلقه ها درس 13 – 15 کتاب اول
حلقه ها درس 16 – 18 کتاب اول
حلقه درس 1 – 8 کتاب دوم
حلقه درس 9 – 23
حلقه درس 24 – 57 کتاب دوم , اجرای حرکت خیز
حلقه ها درس 58 – 82 کتاب دوم
حلقه ها درس 83 – 107 کتاب دوم
حلقه ها درس 108 – 124 کتاب دوم
حلقه ها درس 125 – 156 کتاب دوم
حلقه ها درس 157 – 172 کتاب دوم
حلقه ها درس 173 – 180 کتاب دو م
حلقه ها درس 181 – 186 کتاب دوم
اجرای شماره 1
اجرای شماره 2

نحوه خريد آموزش جامع تصويري دف(اورجينال) :
لطفاً براي خريد آموزش جامع تصويري دف(اورجينال) بر روي دکمه خريد پستي کليک کنيد و فرم سفارش را تکميل نماييد.

قيمت: 12000 تومان
خريد آموزش جامع تصویری دف(اورجینال)

ادامه مطلب خريد ارزان آموزش جامع تصویری دف(اورجینال)

خريد آموزش جامع تصویری دف(اورجینال) ارزان

آموزش جامع تصویری دف(اورجینال)

آموزش جامع تصویری دف(اورجینال)

توضيحات درباره آموزش جامع تصویری دف(اورجینال) :
متفرقه

ش.م:155.452036

آموزش جامع تصویری دف

قابل اجرا در تمام dvd player های خانگی و کامپیوتر ها

توسط استاد: حمید طاهری

شایان ذکر است در این پکیج مجموعه کنسرت بزرگ سازهای کو به ای برای اولین بار در ایران به صورت هدیه وجود دارد

عناوین ساز دف :
درس 11 – 16 , اجرای ضربه میانه
درس 17 – 31 , اجرای ضربه تم , بک و چپ
درس 32 – 42 , اجرای نت چنگ و سکوت چنگ
درس 43 – 53 , تمرینات دوره ای
درس 54 – 58 , اجرای ضربه اشاره و علامت ولت
درس 59 – 71 , اجرای ریتم
درس 72 – 85 , اجرای نت دو لا چنگ
درس 86 – 101 , تمرینات دوره ای
درس 102 – 138 , اجرای ضربه کناره
درس 139 – 170

درس 171 – 185
درس 186 – 195
درس 196 – 234
حلقه ها درس 9 – 1 کتاب اول
حلقه ها درس 10 – 12 کتاب اول
حلقه ها درس 13 – 15 کتاب اول
حلقه ها درس 16 – 18 کتاب اول
حلقه درس 1 – 8 کتاب دوم
حلقه درس 9 – 23
حلقه درس 24 – 57 کتاب دوم , اجرای حرکت خیز
حلقه ها درس 58 – 82 کتاب دوم
حلقه ها درس 83 – 107 کتاب دوم
حلقه ها درس 108 – 124 کتاب دوم
حلقه ها درس 125 – 156 کتاب دوم
حلقه ها درس 157 – 172 کتاب دوم
حلقه ها درس 173 – 180 کتاب دو م
حلقه ها درس 181 – 186 کتاب دوم
اجرای شماره 1
اجرای شماره 2

نحوه خريد آموزش جامع تصويري دف(اورجينال) :
لطفاً براي خريد آموزش جامع تصويري دف(اورجينال) بر روي دکمه خريد پستي کليک کنيد و فرم سفارش را تکميل نماييد.

قيمت: 12000 تومان
خريد آموزش جامع تصویری دف(اورجینال)

ادامه مطلب خريد آموزش جامع تصویری دف(اورجینال) ارزان

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به بزرگترین فروشگاه اینترنتی می باشد