فروش پستي کتاب شیمی عمومی

کتاب شیمی عمومی

کتاب شیمی عمومی

توضيحات درباره کتاب شیمی عمومی :
فنی و مهندسی

کتاب شیمی عمومی – دکتر علی افضل صمدی نشر نی

اصول مقدماتی علم شیمی
• نقش جهانی شیمی
• مبدا نظریه اتمی

ساختار الکترونی اتم
• نخستین تلاشها و مدلها
• مکانیک کوانتومی
• مشخصات درونی اتمها

پیوندهای شیمیایی
• مشخصات پیوندها
• انواع پیوندها
• هیبرید شدن

گازها
• صفات گازها
• نظریه جنبشی گازها

جامدات
• خواص جامدات
• شیمی فضایی

مایعات
• تحولات ماده
• تعادل فازها

محلولها
• انواع محلولها
• اثر غلظت در محلولها

تعادلات شیمیایی
• برگشت پذیری
• تعادلات یونی در محلولها
• تعادلات یونی کمپلکس ها
• تعادلات اسید و بازی
• محلولهای تامپون و تیتراسیون اسیدها و بازها

الکتروشیمی
• اکسایش و کاهش
• الکترولیز

ترموشیمی
• ترمودینامیک شیمیایی
• اصل اول ترمودینامیک
• اصل دوم ترمودینامیک

سینتیک واکنشهای شیمیایی
• سرعت واکنشها
• مکانیسم واکنشها
• کاتالیزورها

شیمی توصیفی عناصر
• ساختار ns
• ساختار np
• ساختار nd

شیمی آلی
• تعیین فرمول و طبقه بندی ترکیبات آلی
• آلکانها آلکن ها آلکینها و ترکیبات آروماتیک
• گروههای عاملی
• آمینو اسیدها پپتیدها و پروتئینها

شیمی هسته ای
• شیمی هسته ای

نحوه خريد کتاب شيمي عمومي :
لطفاً براي خريد کتاب شيمي عمومي بر روي دکمه خريد پستي کليک کنيد و فرم سفارش را تکميل نماييد.

قيمت: 9800 تومان
خريد کتاب شیمی عمومی

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به بزرگترین فروشگاه اینترنتی می باشد