خريد پستي جزوه مفاهیم پایه شبیه ساز ی دکتر مصطفی زندیه

جزوه مفاهیم پایه شبیه ساز ی دکتر مصطفی زندیه

جزوه مفاهیم پایه شبیه ساز ی دکتر مصطفی زندیه

توضيحات درباره جزوه مفاهیم پایه شبیه ساز ی دکتر مصطفی زندیه :
فنی و مهندسی

جزوه مفاهیم پایه شبیه ساز ی دکتر مصطفی زندیه

این جزوه شامل مباحث و سرفصلهای زیر میباشد :
تعریف شبیه سازی
تعریف سیستم
منظور ازمطالعه یک سیستم
روشهای مطالعه یک سیستم
مدل
انواع مدلها
دسته بندی مدلهای شبیه سازی
روشهای شبیه سازی
اجزاء یک سیستم
مزایای شبیه سازی
معایب شبیه سازی
مراحل یک مطالعه شبیه سازی
تشریح مراحل یک مطالعه شبیه سازی
اهداف کلی
یک سیستم ساده صف تک کاناله
مشخصات مدل
معیارهای عملکرد خروجی
شبیه سازی مکانیکی
اجزاء یک مدل شبیه سازی
پویایی شبیه سازی: دیدگاه پیشامدگر ا (event-oriented)
شبیه سازی دستی
شبیه سازی دستی: آماده سازی
شبیه سازی دستی: شرایط اولیه در زمان 0.00 t =
شبیه سازی دستی: ,arrival of part 1 0.00 t =
شبیه سازی دستی: ,arrival of part 1 0.00 t =
شبیه سازی دستی: ,arrival of part 2 1.73 t =
شبیه سازی دستی: ,departure of part 1 2.90 t =
شبیه سازی دستی: ,arrival of part 3 3.08 t =
شبیه سازی دستی: ,arrival of part 4 3.79 t =
شبیه سازی دستی: ,arrival of part 5 4.41 t =
شبیه سازی دستی: ,departure of part 2 4.46 t =
شبیه سازی دستی: ,departure of part 3 8.05 t =
شبیه سازی دستی: ,departure of part 4 12.57 t =
شبیه سازی دستی: ,departure of part 5 17.03 t =
شبیه سازی دستی: t = 18.69, arrival of part 6
شبیه سازی دستی: t = 19.39, arrival of part 7
شبیه سازی دستی: t = 20.00, the end
شبیه سازی دستی: تکمیل شبیه سازی
شبیه سازی دستی: ثبت کامل شبیه سازی دستی

نحوه خريد جزوه مفاهيم پايه شبيه ساز ي دکتر مصطفي زنديه :
لطفاً براي خريد جزوه مفاهيم پايه شبيه ساز ي دکتر مصطفي زنديه بر روي دکمه خريد پستي کليک کنيد و فرم سفارش را تکميل نماييد.

قيمت: 9800 تومان
خريد جزوه مفاهیم پایه شبیه ساز ی دکتر مصطفی زندیه

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به بزرگترین فروشگاه اینترنتی می باشد