خريد ارزان محــــصولی برای کارمندان((آموزش جامع حسابداری )) +هدیه اصــــل

محــــصولی برای کارمندان((آموزش جامع حسابداری )) +هدیه اصــــل

توضيحات درباره محــــصولی برای کارمندان((آموزش جامع حسابداری )) +هدیه اصــــل :
آشنایی با علم حسابداری(نوشت افزاراورجینال)

آشنایی با اصول مربوط به حرفه حسابداری،

بررسی مفاهیم مربوط به انواع حقوق درحسابداری

آشنایی با نحوه مدیریت انواع حساب ها

بررسی اطلاعات حسابداری

بررسی چرخه حسابداری

مدیریت و کنترل سیستمهای موجود در واحد تجاری

مدیریت حساب ها و اسناد

تحلیل انواع سیستمهای مدیریت و نگهداری کالا

کنترل‌های سیستمی بر واحد تجاری

بررسی انواع سیستم‌های پرداخت

تحلیل اصول حسابداری

شرکت‌های سهامی

بررسی مباحث مربوط به انواع سود

انواع اوراق و حسابداری بین المللی

کارگاه عملی حسابداری

فصل اول : آشنایی با علم حسابداری

فصل دوم : آشنایی با اصول مربوط به حرفه حسابداری

فصل سوم : مفاهیم مربوط به انواع حقوق درحسابداری

فصل چهارم : آشنایی با نحوه مدیریت انواع حسابها

فصل پنجم : بررسی اطلاعات حسابداری

فصل ششم : بررسی چرخه حسابداری

فصل هفتم : مدیریت و کنترل سیستمهای موجود در واحد تجاری

فصل هشتم : مدیریت حساب ها و اسناد

فصل نهم : انواع سیستمهای مربوط به مدیریت و نگهداری کالا

فصل دهم : کنترل‌های سیستمی بر واحد تجاری

فصل یازدهم : بررسی انواع سیستم‌های پرداخت

فصل دوازدهم : بررسی اصول حسابداری

فصل سیزدهم : شرکت‌های سهامی

فصل چهاردهم : بررسی مباحث مربوط به انواع سود

فصل پانزدهم : انواع اوراق و حسابداری بین المللی

فصل شانزدهم : کارگاه عملی حسابداری.

و… .

ش.م. 6900108541230

نحوه خريد محــــصولي براي کارمندان((آموزش جامع حسابداري )) +هديه اصــــل :
لطفاً براي خريد محــــصولي براي کارمندان((آموزش جامع حسابداري )) +هديه اصــــل بر روي دکمه خريد پستي کليک کنيد و فرم سفارش را تکميل نماييد.

قيمت: 17000 تومان
خريد محــــصولی برای کارمندان((آموزش جامع حسابداری )) +هدیه اصــــل

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به بزرگترین فروشگاه اینترنتی می باشد